Interier kostola
Kostol a rímskokatolícka farnosť boli zasvätené
“Povýšeniu svätého Kríža”
warning: Parameter 1 to profile_load_profile() expected to be a reference, value given in /data/www/fara/hnusta/includes/module.inc on line 462.

Veľká noc 2010

Zmŕtvychvstanie Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si mi kresťania pripomíname umučenie, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša. Nadväzuje na židovskú paschu - ktorá sa slávila od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva.

Zelený štvrtok

Svätenie olejovNa Zelený štvrtok v každej diecéze kňazi so svojim biskupom slávia sv. omšu svätenia olejov a obnovujú si svoje kňazské sľuby. Tak tomu bolo aj v tomto roku v našej rožňavskej diecéze. Kňazi so svojim diecéznym biskupom slávili túto svätú omšu v rožňavskej katedrále.

Rádio Lumen

Lumen Dnes, 14. marca nás navštívili s Rádia Lumen, aby si mohli pripraviť reláciu, kde v programe Lupa predstavujú rôzne farnosti na Slovensku. Túto reláciu za pomoci mnohých veriacich farnosti sa nám podarilo pripraviť. A tak v stredu 17.3.2010 večer od 20,30 do 22,00 hod.

Pôstne obdobie 2010

Pôst Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je v Rímskokatolíckej cirkvi štyridsaťdňový pôst, ktorý je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. Je prípravným obdobím pre Veľkou nocou a zahrnuje 6 pôstnych nedieľ. Do počtu 40 dní pôstu sa nepočítajú. Pôst je obdobím, keď sa má veriaci usilovať o obrátenie, zmenu zmýšľania, má rozjímať nad svojím životom, plakať nad svojimi hriechmi. Na rozjímanie a sprítomnenie Kristovho spásonosného utrpenia je vyhradený osobitne Veľký týždeň.

Ježišu, chceme s láskou objať kríž

Kríž Pane Ježišu, prijmi moju pokornú modlitbu, ako výraz vďačnosti za Tvoju nekonečnú lásku k nám, za Tvoju obetu na kríži, ktorou si nás zmieril s Nebeským Otcom a otvoril si pre nás svoje Kráľovstvo:

Ježišu môj, daj aby prišlo Tvoje kráľovstvo, aby sme ako svätá Cirkev stavali na skale, aby sme na Tvojom základe postavili dom viery, lásky a pokoja pre národy. Ježišu, stále robíme chybu keď odmietame modlitbu. Ježišu, osloboď nás od našich falošných predstáv a idolov! Príď Tvoje Kráľovstvo!

Syndikovať obsah