Interier kostola
Kostol a rímskokatolícka farnosť boli zasvätené
“Povýšeniu svätého Kríža”
warning: Parameter 1 to profile_load_profile() expected to be a reference, value given in /data/www/fara/hnusta/includes/module.inc on line 462.

Požehnanie manželov a Dobrá novina

Požehnanie rodínAj v tomto roku mnohí naši manželia prijali požehnanie v nedeľu Svätej rodiny, kde sme sa modlili za nich, za ich rodiny, i za ostatných mužov a ženy. Prosili sme Pána i týmito slovami:

Božie narodenie a deti

Deti s Narodenie PánaAj v tom roku pri oslave Narodenia Pána okrem pekne nacvičených piesní, sme si mohli prostredníctvom deti, ktoré sa pripravuje na Prvé sv. prijímanie a za pomoci starších detí, pozrieť krásny príbeh Ježišovho narodenie vyrozprávaný jednotlivými osobami, ktoré sa spomínajú pri opise Ježišovho narodenia. Bolo to milé a potešilo nás.

Naše Vianoce


                  Tichá noc, svätá noc
          do našich domov pomaly sa vlieva.
              „Sláva Bohu na výsostiach",
          anjel svojím krásnym hlasom spieva.

Vianočný koncert 2009

Vianočný koncert 2009 „Nech naše srdcia radosťou sa rozzvučia“.
Tak ako po iné roky, aj v tomto adventnom čase sme si priblížili blízkosť sviatku Narodenia nášho Pána, Vianočným koncertom v našom kostole. Bolo to 19. 12. 2009 o 17,30 hod.

Adventný čas

Advent Každý rok po nedeli Krista Kráľa začíname novou nedeľou nový liturgický rok. Prvou adventnou nedeľou sa pre nás začína obdobie adventu, prípravy na slávenie narodenie Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami - tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ.

Syndikovať obsah