Interier kostola
Kostol a rímskokatolícka farnosť boli zasvätené
“Povýšeniu svätého Kríža”
warning: Parameter 1 to profile_load_profile() expected to be a reference, value given in /data/www/fara/hnusta/includes/module.inc on line 462.

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

Kríž na cintoríne Už tradične prvého novembra mávame spoločne s Mestským úradom a Evanjelickou cirkvou spomienku na našich zosnulých.
My, kresťania, keď stojíme dnes pri hroboch našich zosnulých, stojíme tam s vierou, že Ježiš našich blízkych od smrti oslobodil. Túto istotu nám zaručuje Boh. Krásne hovorí o tom sv. Pavol: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Veď v tomto všetkom skvele víťazíme pomocou Toho, ktorý si nás zamiloval.

Poďakovanie za úrodu 2009

Požehnanie V nedeľu 25. októbra 2009 sme vo farnosti slávili ďakovnú bohoslužbu, ako výraz poďakovania sa Pánu Bohu za úrodu v tomto roku. Veriaci si doma pripravili rôzne druhy vlastnej úrody – „námahu práce svojich rúk“ a ozdobili oltáre a pripravené stoly. Pri sv. omši bolo všetko požehnané a bola vyjadrená vďačnosť tak Pánu Bohu ako aj veriacim, ktorí toto všetko pripravili. Aj my, ktorí to čítame vyjadríme svoju vďačnosť a modlíme sa slovami básnika Milana Rufúsa.

Pán Ježiš a sv. Margita Mária Alacoque

Božské Srdce Pána Ježiša Sv. Margita Mária Alacoque sa narodila 22. júla 1647 vo Francúzsku v dedine Lauthecour pri mestečku Verosvres. Margita bola piata zo siedmich detí. Meno Mária dostala pri birmovaní. Ako dvadsaťštyriročná vstúpila do kláštora rehole Navštívenia Panny Márie, v meste Paray-le-Monial v burgundskom kraji. V roku 1672 zložila prvé sľuby.
Dňa 27. decembra 1673 sa jej zjavilo v oslňujúcom lesku Božské Srdce. Práve vtedy kľačala pred Sviatosťou Oltárnou. Srdce bolo ovinuté tŕňmi a ozdobené krížom. Podľa jej vlastných slov sama bola naplnená nevýslovnou láskou.

Nový kríž na cintoríne

Osadenie kríža9 Prešlo skoro 80 rokov, ako bol na cintoríne v Hnúšti osadený kríž. Pri ňom sa zastavilo nespočetne mnoho ľudí, aby sa tu pomodlili, zapálili sviečku, či spomínali na svojich blízkych zomrelých, ale aj živých. Čas dozrel a starý kríž doslúžil. A tak sme sa rozhodli vymeniť tento vetrom, dažďom a snehom ošúchaný kríž za nový.

Povýšenie sv. Kríža

Povýšenie sv. KrížaKaždý rok, 14. 9. v našej farnosti slávime sviatok Povýšenia sv. Kríža. Tomuto titulu zasvätili naši predkovia farnosť pred vyše dvesto rokmi. Tak, ako slávime svoje meniny, tak slávime aj meniny každej farnosti. A tak naši predkovia, aj my súčasní veriaci slávime tieto meniny farnosti a osobitným spôsobom si uctievame kríž, ako symbolom najväčšej lásky a s ňou spojenej obety Ježiša Krista, nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý svojou smrťou na ňom zmieril ľudstvo s Otcom a otvoril nám cestu spásy.

Syndikovať obsah