Interier kostola
Kostol a rímskokatolícka farnosť boli zasvätené
“Povýšeniu svätého Kríža”
warning: Parameter 1 to profile_load_profile() expected to be a reference, value given in /data/www/fara/hnusta/includes/module.inc on line 462.

Misionár vdp. Jozef Humeňanský

Misionár vdp. Jozef Humeňanský v našej farnosti     Ešte koncom novembra 2008 našu farnosť navštívil vdp. Jozef Humeňanský, ktorý už 9 rokov pôsobí ako misionár v africkej krajine Rwanda. Porozprával nám u živote ľudí v tejto krajine. O tom aké sú tam skromné životné podmienky.

Ako si uctiť Svätú rodinu

Prístrešie    Kto dá prístrešie Svätej rodine?
    V Lukášovom evanjeliu v správe o narodení Pána Ježiša čítame ako Panna Mária a sv. Jozef išli z Nazareta na súpis ľudu do Betlehema. Keďže v meste nebolo pre nich miesta uchýlili sa na okraj mesta, kde Panna Mária porodila svetu Spasiteľa.

Našej mame

Nasej mame
      Aj takto sa chcem v mene svojom a v mene mojich sestier poďakovať Pánu Bohu za 70 rokov života našej mamy Barbory, ktorá sa ich dožila dňa 27. novembra 2008 a 4. decembra oslávila aj meniny svojej patrónky sv. Barbory.

            Za požehnaný život bohatý na lásku, obetu, starosti a za pomoc,
    ktorú nám neustále prejavujete, Vám, naša milá mama, srdečne ďakujeme.
Nech Vás Božia ruka v zdraví aj naďalej vedie a Panna Mária všade ochraňuje.
       Veríme, že ku gratulácii sa z neba pripája aj zosnulý manžel a otec Ján.

Adventné obdobie

Advent
     Advent je liturgické obdobie v ktorom túžobne očakávame príchod Pána Ježiša. Pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Advent nám pripomína, že Kristus príde. A život nás veriacich je neustálym a bdelým očakávaním tohto príchodu. Nejde iba o to, aby sme pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred viac ako 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Ježiša Krista.

Božie kráľovstvo

Bozie kralostvo     Zamyslíme sa nad Božím plánom s nami, nad tmou hriechu, ale i nad vierou, ktorá nás v Božích očiach robí spravodlivými, aby sme skrze kajúcnosť prešli od tmy ku svetlu. Rozjímajme o tom, ako sa skrze prijatie Krista môžeme aj my stať Božími deťmi a tak prinášať ovocie Ducha: "Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, šťastie".
V evanjeliu čítame ako Pán Ježiš hovorí zástupom: "Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: „Dážď príde“, a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte: „Bude horúco“, a býva.

Syndikovať obsah