O POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY

warning: Parameter 1 to profile_load_profile() expected to be a reference, value given in /data/www/fara/hnusta/includes/module.inc on line 462.

Pôstna výzdoba Pobožnosť krížovej cesty je jedna z najrozšírenejších pobožnosti, ktorá veľmi prispieva k pochopeniu veľkonočného Kristovho tajomstva, a tým nás privádza k živej účasti na liturgii Svätého týždňa.
Prvú krížovú cestu konal sám Pán Ježiš, keď začal trpieť za našu spásu. A prvými sprievodcami na tejto prvej krížovej ceste bola sama Panna Mária, svätý Ján a mnohí ľudia, ktorí spolucítili s Ježišom. Prví kresťania mali v úcte posvätné miesta súvisiace s Ježišovým utrpením. Mnohí putovali do Svätej zeme už od najstarších čias, najmä však v čase krížových výprav, konali si v Jeruzaleme pobožnosť krížovej cesty. Po bdení v bazilike Božieho hrobu začali krížovú cestu od Božieho hrobu a priši až k „Pilátovmu domu", k Antóniovmu hradu. Teda konali cestu obrátene. Jednotlivé zastavenia, ako ich poznáme so Svätého Písma alebo tradície, označovali kameňmi alebo kaplnkami. Začiatkom 16. storočia bolo sedem zastavení a konali ich tak ako Ježiš, teda od Pilátovho paláca. Teraz je v Jeruzaleme 14 zastavení. Prvé dve sú v Antóniovom hrade, kde sídlil Pilát (Ježiš je odsúdený na smrť, Ježiš berie na plecia kríž), potom je 7 zastavení vedia Svätej cesty, po ktorej šiel Ježiš, dlhej okolo 700 m (Ježiš padá pod krížom prvý raz, Ježiš sa stretá so svojou matkou. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž, Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník, Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Pán Ježiš napomína plačúce ženy, Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom). Posledných päť zastavení na Kalvárii a v Jozefovej záhrade je teraz v bazilike Božieho hrobu (Ježišovi zvliekajú šaty, Ježiša pribíjajú na kríž, Ježiš na kríži umiera, Ježiša skladajú z kríža, Ježiša pochovávajú).
Pobožnosť krížovej cesty sa z Jeruzalema rozšírila po celom svete. Počet zastavení až do 18. storočia kolísal. Prvý raz v Európe sa spomína 14 zastavení roku 1584. Ale i aj dnes je na mnohých miestach iba 7 zastavení. Najznámejšia krížová cesta na Slovensku v Banskej Štiavnici (z r. 1751) má 17 zastavení. Podstatou pobožnosti krížovej cesty je rozjímanie o umučení Pána Ježiša. To napomáhajú aj piesne k jednotlivým zastaveniam.
Pri pobožnosti krížovej cesty môžeme získať úplné odpustky raz za deň. Kto sa nemôže zúčastniť na pobožnosti krížovej cesty (napr. pre chorobu), môže získať úplné odpustky, ak aspoň pol hodiny číta a rozjíma o Pánovom umučení a smrti. Na získanie odpustkov treba splniť tri podmienky: 1. sv. spoveď, 2. sv. prijímanie a 3. modlitba na úmysel Sv. Otca.
Pobožnosť krížovej cesty zvyčajne konáme v Pôstnom období, a to najmä v piatky, prípadne v nedele tohto obdobia. Možno ju však konať aj v iné dni a v iné liturgické obdobia.
Nech vždy, pri každej modlitbe krížovej cesty vyjadríme svoju vďačnosť Pánu Ježišovi za dar spásy cez jeho krvavú obetu.

Komentáre

POĎAKOVANIE

Hovorím v mene celej svojej rodiny ktorá súhlasí so mnou že naša farnosť a náš Pán farár je vynikajúci človek a veľká osobnosť. Vie človeka podržať a pomôcť mu vždy keď to človek najviac potrebuje. Máme vás veľmi radi a vážime si to čo pre nás robíte. Srdečne Vás pozdravuje Gabika s rodinou!