Germany English

Z fotogalérie

  • Obrazok dna

Propagácia

  • Ak sa Vám naša prezentácia páči a chcete, aby nás našli aj návštevníci Vašich stránok, umiestnite si na nich nasledujúcu ikonku
  • Farnost Hnusta
  • Skopírujte si tento text:
  • Recenzujte stránku farnosti
  • GeoURL


Kostol a rímskokatolícka farnosť boli zasvätené “Povýšeniu svätého Kríža”

Vežové hodiny

Vyše sto rokov čakala veža nášho kostola na to čo na ňu patrí, na vežové hodiny. A tak začiatkom tohto roku dozrel čas, aby sa zámer osadiť vežové hodiny uskutočnil. S finančnou pomocou Mesta Hnúšte a farského úradu sa to stalo realitou 18. apríla 2008. Teraz tieto hodiny riadené satelitom ukazujú presný čas na všetky svetové strany a jemne pre blízke okolie odbíjajú čas.

30.05.2008
divider

Vstal - ako povedal

Ježišov život nekončí na kríži a pochovaním do hrobu. On vstal – ako povedal a žije vo svojej Cirkvi.

Sv. Pavol o tom píše: „Boh vzkriesil Pána a vzkriesi aj nás svojou mocou. Vzkriesi nás a vrátime sa domov, do vlasti, k Otcovi...

Pre túto krásnu nádej s radosťou oslavujme Pána, ďakujem mu za dar vykúpenia a sprítomňujme svoju nádej životom všade tam, kde nás posiela – on je s nami.

23.03.2008
divider

Modlitba pod krížom

Pane, sprevádzal som ťa v duchu až sem – na Golgotu.

Videl som muky tvojej krížovej cesty, aj tých, čo ich spôsobili a medzi nimi i seba.

Dal si nám život – my tebe kríž.

Náš život si zahrnul rôznymi dobrami   – my sme stiahli aj posledné rúcho z teba.

Učil si nás, uzdravoval, kriesil mŕtvych – my sme žiadali prepustil radšej vraha.

Prosil si Otca, aby nám odpustil - my sme ti dali miesto medzi odsúdenými na smrť.

Pohrdli sme tvojou láskou, vysmiali sa ti a prebodli tvoje srdce.

Hľa preto padám na kolená, k päte tvojho kríža, aby ma zasiahla aspoň kvapka tvojej vykupiteľskej krvi a v pokore prosím: Pane, zmiluj sa... Zhrešili sme.

21.03.2008
divider

Citát

Kedy sa končí noc a začína deň? Opýtal sa rabín nábožného žida. Opýtaný sa pokúšal nájsť nejakú odpoveď. Možno vtedy, keď na nebi vidno prvý záblesk slnka, alebo vtedy keď je možné rozoznať človeka od kríkov. Nie, odpovedal starý rabín: ”Deň sa začína vtedy, keď dokážeme v tvári každého človeka spoznať brata a sestru. Dokiaľ toto nevieme, panuje v nás noc. Ak toto v živote dokážeme, môžeme s istotou povedať, že sme našli Boha”.

01.09.2005
divider

Citáty

Ľúb ma taký aký si! Poznám tvoju biedu, tvoje zápasy, trápenia Tvojej duše, slabosti Tvojho tela. Viem aj o tvojej zbabelosti, o tvojich hriechov, no napriek tomu ti hovorím: Daj mi svoje srdce, ľúb ma aký si. Dal som ti svoju Matku. Nechaj všetko, áno, všetko, prejsť cez jej čisté Srdce. Nečakaj na to, že sa musíš stať svätcom, aby si mi dal lásku; lebo nikdy ma tak ľúbiť nebudeš. Nikdy by si ma potom neľúbil. A teraz choď! Ľúb ma taký aký si.

13.08.2005
divider