Otče náš

warning: Parameter 1 to profile_load_profile() expected to be a reference, value given in /data/www/fara/hnusta/includes/module.inc on line 462.

NebesiaPonúkam krásne zamyslenie v tomto pôstnom čase nad modlitbou Otče náš, ktoré som našiel v časopise Slovo medzi nami, č. 3 na strane 23. Nech nám pomôže lepšie pochopiť a premeditovať túto modlitbu.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno. Pane, si môj Kráľ a Boh. Chválim ťa a zvelebujem. Som tvoje dieťa a ty si môj večný Otec. Práve teraz túžim predstúpiť pred tvoj trón, vzdať ti česť a chváliť ťa pre tvoju svätosť. Pomôž mi, Otče, upierať svoju myseľ na teba a na svoju večnosť.
Príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Otče, patrí ti všetko na nebi i na zemi. Patrí ti aj moje srdce. Chcem robiť to, čo chceš ty, aby som robil. Túžim hovoriť len to, čo mi ty dávaš hovoriť. A chcem kráčať len tam, kam ma ty povedieš. Otče, naplň ma milosťou, ktorú potrebujem, aby som tehličku po tehličke budoval Božie kráľovstvo v tomto ľudskom svete.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Otče, ty vieš, že ťa potrebujem! Aby som dokázal žiť, milovať, učiť sa a rásť, potrebujem tvoj Chlieb života. Bez tvojej milosti sa ani nenadýchnem. Žíznim po tebe. Žíznim aj po tom, aby ťa spoznávalo stále viac a viac ľudí. Aj mnohí iní po tebe žíznia, no ani o tom nevedia. Pomôž mi, aby som bol pre ľudí obrazom tvojej lásky. Kiežby som svojím životom vyvolával v ľuďoch hlad a smäd po tebe.
Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Otče, potrebujem tvoje milosrdenstvo a tvoje odpustenie. Rovnako ako potrebujem, aby si mi pomohol odpustiť ľuďom, ktorí ma zranili.
Otče, osloboď ma od bolesti zo zranených vzťahov, hlavne z tých, ktoré teraz zapríčiňujú môj nezdravý pohľad na život. Rozšír mi srdce, Pane! Chcem svetu zjaviť tvoje milosrdenstvo.
A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Otče, pomôž mi vyhýbať sa príležitostiam na hriech. Daj mi potrebnú múdrosť, aby som sa dokázal vyhnúť situáciám, v ktorých by som duchovne aj morálne riskoval. Daj, aby som prehliadol zákerné pokušenia Zlého a daj mi silu odmietnuť všetky jeho mámenia.