Popolcová streda

warning: Parameter 1 to profile_load_profile() expected to be a reference, value given in /data/www/fara/hnusta/includes/module.inc on line 462.

Ježiš „Nezatvrdzujte svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas“. Dnes, 25.2.2009, keď na Popolcovú stredu začíname pôstne obdobie, nám zaznieva toto pozvanie liturgie do nového liturgického roku. Toto pozvanie nás privedie k veľkonočnému trojdeniu - živej pamiatke na umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Pána, ktoré je srdcom tajomstva našej spásy.
Posvätný čas pôstneho obdobia, ktorý kresťanský ľud oddávna osobitne prežíva, nám pripomína biblické udalosti - 40 dní potopy, ktorá predchádzala zmluve Boha s Noemom, 40 rokov putovania Izraelitov po púšti na ceste do zasľúbenej krajiny, alebo 40 dní pobytu Mojžiša na hore Sinaj, kde mu Boh odovzdal tabule Zákona. Pôstne obdobie nás pozýva prežiť spolu s Ježišom 40 dní na púšti, kde sa v modlitbe a pôste pripravoval na svoje verejné účinkovanie, ktoré vyvrcholilo na Kalvárii obetou na kríži. Bolo to definitívne víťazstvo nad hriechom a smrťou.”
„Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“. Tradičný obrad udeľovania popola, ktorý sa v tento deň opakuje, je vždy výrečný, takisto ako sprievodné slová. Svojou jednoduchosťou nám pripomína pominuteľnosť pozemského života - všetko sa raz pominie a my zomrieme. Sme pútnikmi na tomto svete, pútnikmi, ktorí nesmú zabudnúť na svoj pravý a konečný cieľ - nebo. Naozaj sme prachom a na prach sa obrátime, no napriek tomu sa všetko nekončí. Pre človeka, stvoreného na Boží obraz a podobu, je pripravený večný život, ktorého bránu otvoril Ježiš pre každé ľudské stvorenie, keď zomieral na kríži. Celá liturgia Popolcovej stredy nám pomáha sústrediť sa na túto základnú pravdu viery a povzbudzuje nás, aby sme sa odhodlane vydali na cestu osobnej obnovy. Musíme zmeniť spôsob myslenia i konania, uprieť pohľad na ukrižovaného Krista a urobiť z jeho evanjelia každodenné životné pravidlo. Pôstne obdobie je dobrou príležitosťou na obnovu skutočnej viery a na nové upevnenie vzťahu s Bohom. Prostriedky, ktoré máme k dispozícii, sú stále tie isté, ale počas týchto týždňov ich musíme častejšie používať. Ide o modlitbu, pôst a pokánie, ako aj o almužnu.
„Obráťte sa a verte evanjeliu“ - nech je naším programom v pôstnom období, do ktorého vstupujeme v ovzduší modlitby a pokánia.