Slávnosť v Rožňave

warning: Parameter 1 to profile_load_profile() expected to be a reference, value given in /data/www/fara/hnusta/includes/module.inc on line 462.

Rožňava 2008 Dňa 28.1.2009 sa v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave uskutočnila slávnostná sv. omša pri príležitosti uvedenia sa úradu nového rožňavského diecézneho biskupa Mons. Vladimíra Filu, doterajšieho biskupa koadjútora. Zároveň táto sv. omša bola modlitbou vďaky emeritného biskupa Mons. Eduarda Kojnoka.
Keďže biskup Mons. Eduard Kojnok, ako kňaz pôsobil aj v našom meste a v našej farnosti, a potom ako biskup často navštevoval našu farnosť, chceme si aj týmto spôsobom na neho spomenúť a poďakovať mu za prácu ako kňaza v našej farnosti i celej diecéze a popriať mu zaslúžený odpočinok, zdravie a pokojnú starobu.
Podľa Kódexu kánonického práva má biskup, ktorý dovŕšil vek 75 rokov odovzdať zrieknutie svojho úradu pápežovi. Pre informáciu uvádzam znenie cirkevného predpisu: Kán. 401 - § 1. Od diecézneho biskupa, ktorý dovŕšil sedemdesiaty piaty rok života, sa žiada, aby predložil zrieknutie sa úradu Najvyššiemu veľkňazovi, ktorý po zvážení všetkých okolností rozhodne.

Komentáre

Chcela by som sa poďakovať

Chcela by som sa poďakovať hnuštanskému p.farárovi za aktuálne články. Zaujala ma jeho stránka a vždy si ju rada prečítam. Priblížil nám význam niektorých cirkevných sviatkov čo tiež hodnotím kladne. Poniektorí sme už mnoho vecí pozabúdali. Hoci som iného vierovyznania vždy si to rada prečítam, sú to riadky ktoré nútia človeka zamyslieť sa v tejto uponáhľanej dobe. Prajem Vám veľa tvorivých síl a verte že máte svojich pravidelných čitateľov a Vaša snaha nie je zbytočná.